John Katko, who voted to impeach Trump, announces retirement